Dane spółki

Dane firmy

Dane firmy

Euroterm TGS Sp. z o.o.

z siedzibą w Przemyślu,
ul. Stefana Batorego 4,
37-700 Przemyśl,
zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000759674,
NIP: 795-255-18-86,
REGON: 381996441,
BDO: 000195282,
kapitał zakładowy: 570 800,00 PLN

Powrót