Odstapienie od Umowy - Zwroty

Odstapienie od Umowy – Zwroty

Odstąpienie od umowy – Zwroty

Jako Konsument masz prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny. Z prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny możesz skorzystać także, gdy jako osoba fizyczna zawarłeś umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla Ciebie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez Ciebie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Więcej informacji znajdziesz poniżej w części „Ustawowe prawo odstąpienia od umowy”.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów przewidzieliśmy możliwość odstąpienia od umowy także przez wszystkie inne grupy Przedsiębiorców, przy czym w tym przypadku odnosi się ono tylko do umów sprzedaży. Związane z tym informacje znajdziesz poniżej w części „Umowne prawo odstąpienia od umowy sprzedaży”.

Ustawowe prawo odstąpienia od umowy

Jako Konsument masz prawo odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego euroterm24.pl w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Ci również, jeśli jesteś Przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną zawierającym umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla Ciebie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez Ciebie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

 • w którym objąłeś zakupioną rzecz w posiadanie lub w którym wskazana przez Ciebie osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie tej rzeczy – w przypadku
  umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży)
 • w którym objąłeś w posiadanie ostatnią rzecz, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Ciebie osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie
  ostatniej rzeczy, ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno lub umowy
  zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach
 • zawarcia umowy – w przypadku umowy o świadczenie usług (np. umowy o świadczenie usług elektronicznych).

Jak złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Jeśli chcesz skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powiadom nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres COK@eutoterm24.pl lub przez wysłanie pisma pocztą tradycyjną na adres naszego Biura Obsługi Klienta:

Euroterm TGS sp. z o.o. – Biuro Obsługi Klienta
ul. Stefana Batorego 4
37-700 Przemyśl
z dopiskiem „Zwrot”

Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Pobierz wzór formularza odstąpienia od umowy

Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy, jeśli wyślesz nam informację dotyczącą wykonania przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Sposób i termin zwrotu płatności

W przypadku, gdy odstąpisz od umowy zwracamy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas.

Zwrotu płatności dokonamy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użyłeś przy pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na inny sposób zwrotu płatności. Możesz poinformować nas o tym, na przykład w swoim oświadczeniu dotyczącym wykonania prawa odstąpienia od umowy lub kontaktując się za nami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres COK@eutoterm24.pl. W każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Sposób, termin i koszty przekazania nam zwracanej rzeczy

Zwracaną rzecz powinieneś odesłać lub przekazać nam niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy, jeżeli odeślesz nam rzecz przed upływem 14 dni na adres:
Euroterm TGS sp. z o.o.
ul. Stefana Batorego 4
37-700 Przemyśl
z dopiskiem „Zwrot”
Prosimy, zwróć uwagę na odpowiednie zabezpieczenie rzeczy, aby nie uległa uszkodzeniu w trakcie transportu.

Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku rzeczy, która ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą i wymaga wysłania w formie przesyłki paletowej, również będziesz musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów dla przesyłek nadawanych za pośrednictwem Poczty Polskiej SA szacowana jest maksymalnie na kwotę 300 zł dla jednej przesyłki. Pamiętaj, że odpowiadasz tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego euroterm24.pl nie przysługuje w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
  świadczenia przez nas utraci prawo odstąpienia od umowy
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
  odstąpienia od umowy
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
  potrzeb
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
  zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
 • w której Konsument wyraźnie żądał, abyśmy do niego przyjechali w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli świadczymy dodatkowo inne usługi niż te,
  których wykonania Konsument żądał, lub dostarczamy rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy
  przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

Umowne prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

Jeśli jesteś Przedsiębiorcą masz możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego euroterm24.pl na zasadach określonych w regulaminie sklepu internetowego euroterm24.pl.

Kiedy i w jaki sposób możesz skorzystać z umownego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży

W ramach umownego prawa odstąpienia od umowy jako Przedsiębiorca, możesz w terminie 30 dni odstąpić od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego euroterm24.pl bez podawania przyczyny, pod warunkiem łącznego spełnienia następujących wymogów:

 • wypełnienia i przesłania nam za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres COK@eutoterm24.pl dedykowanego formularza
  odstąpienia od umowy
 • dostarczenia nam zwracanej rzeczy w komplecie ze wszystkimi elementami i dokumentami (np. instrukcją obsługi, książką serwisową, kartą gwarancyjną)
 • braku uszkodzeń, zabrudzeń, innych wad i śladów użytkowania zwracanej rzeczy
 • dostarczenia nam zwracanej rzeczy w oryginalnym, nieuszkodzonym i niezabrudzonym opakowaniu.

 

Pobierz dedykowany formularz odstąpienia od umowy sprzedaży
Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się od dnia, w którym objąłeś zakupioną rzecz w posiadanie lub w którym wskazana przez Ciebie osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie tej rzeczy. Do zachowania 30-dniowego terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży konieczne jest, abyś przed jego upływem łączne spełnił następujące wymogi:

 • wysłał nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży złożone z wykorzystaniem dedykowanego formularza odstąpienia od umowy
 • dostarczył nam zwracaną rzecz.

Zwracaną rzecz powinieneś dostarczyć do naszej siedziby pod adresem:
Euroterm TGS sp. z o.o.
ul. Stefana Batorego 4
37-700 Przemyśl
lub naszego punktu stacjonarnego. Adresy punktów stacjonarnych znajdziesz na stronie internetowej sklepu internetowego euroterm24.pl w zakładce „Znajdź oddział” pod adresem https://euroterm24.pl/znajdz_oddzial.
Jeśli jednak w danych Twojego konta, które założyłeś w naszym sklepie internetowym, otrzymałeś status „Klienta hurtowego”, zwracaną rzecz możesz dostarczyć tylko do naszej siedziby i nie możesz jej zwrócić w punkcie stacjonarnym.

Prosimy, pamiętaj o odpowiednim zabezpieczeniu rzeczy, aby nie uległa uszkodzeniu w trakcie transportu, a także, że dostarczenie nam zwracanej rzeczy następuje na Twój koszt i ryzyko.

Sposób i termin zwrotu płatności

Po zweryfikowaniu, że spełniłeś wymogi umownego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, w szczególności stanu zwróconej rzeczy oraz zachowania 30-dniowego terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży, zwrócimy Ci cenę, którą zapłaciłeś za rzecz. Nie zwrócimy innych poniesionych przez Ciebie kosztów, w kosztów, które zapłaciłeś nam za dostarczenie rzeczy do Ciebie.

Zwrotu ceny dokonamy na wskazany przez Ciebie rachunek bankowy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia nam zwracanej rzeczy. Dane swojego rachunku bankowego możesz wskazać nam w oświadczeniu dotyczącym wykonania prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.

Umowne prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego euroterm24.pl nie przysługuje w odniesieniu do umów sprzedaży:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz zakupiona w ramach wyprzedaży, akcji promocyjnej lub w ramach indywidualnych uzgodnień dotyczących rodzaju i ceny
  rzeczy dokonanych pomiędzy nami a Klientem będącym Przedsiębiorcą
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
  odstąpienia od umowy
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Przedsiębiorcy lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
  potrzeb
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
  zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

 

Informacje dotyczące umownego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży nie są skierowane do Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną zawierającego umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Więcej na temat umownego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży znajdziesz w regulaminie sklepu internetowego euroterm24.pl

Powrót